Ontspannen met een weldadige en verfrissende uitwerking. Zowel fysiek als psychisch relaxen.

Ontspannen met een weldadige en verfrissende uitwerking. Zowel fysiek als psychisch relaxen.

Craniosacraal therapie

Dit is een van mijn specialisaties. Inmiddels voer ik deze behadnelingen niet meer op zichzelf staand uit, maar zitten technieken in mijn behandelingen gevlochten.

Wat is Craniosacraal Therapie?

CranioSacraal Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te bewerkstelliggen in het craniosacraal systeem en het fasciaal (bindweefsel) systeem in het algemeen, met behulp van zorgvuldige, zachte manuele technieken. We gaan ervan uit dat de mens een totaliteit is van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Wanneer al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden spreken we van optimaal in je vel zitten.

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden. Lichamelijke klachten of moeheid, maar ook klachten op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich regelmatig uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, éénkennigheid of in slecht slapen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Binnen de CranioSacraal Therapie zien wij de mens als een geheel. In eerste instantie is het dan ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’. Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

Sinds mensenheugenis weten we allemaal dat we over een hartritme en ademhalingsritme beschikken. Zo’n 25 jaar geleden ontdekte de Amerikaanse arts dr. John Upledger tijdens een hersenoperatie dat we over nog een ritme beschikken. Hij noemde dat ritme het Cranio-Sacraal Ritme. Dit betreft namelijk het ritme dat ontstaat door het uitzetten en inkrimpen van het cranium (de Latijnse naam voor schedel) en het stuitje of heiligbeen. In het Latijn sacrum genoemd. Vandaar de naam CranioSacraal Therapie. Dit uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof (in de hersenen), en het doorstromen van die vloeistof via ons ruggenmerg naar ons stuitje of heiligbeen.

Hoe ziet een behandeling er uit?
Een behandeling CranioSacraal therapie is met onze handen voelen hoe het met dit zeer subtiele, maar over het hele lichaam voelbare Cranio-Sacraal Ritme gesteld is. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe het met de kracht, symmetrie, diepte of kwaliteit staat en of en waar er zich blokkades bevinden. Vinden we een blokkade, dan blijkt dat op die plek het Cranio-Sacraal Ritme verstoord is. We gebruiken daar dan lokaal zeer subtiele handgrepen om deze blokkades op de wijze die lichaam en geest aankunnen, in beweging te zetten, zodat die blokkades zich kunnen gaan oplossen. En indien wenselijk, ondersteunen wij het in beweging zetten van de blokkades ook door verbale ondersteuning. Zodat er onverwerkte ladingen naar boven kunnen gaan komen en oplossen, er inzicht kan ontstaan en patronen doorbroken kunnen worden.

Effecten:
– Beter in je vel zitten
– Gevoel van ontspanning en welbevinden
– Meer energie
– Minder pijn
– Vreugdevoller
– Ervaren van meer balans
– Betere weerstand
– Assertiever
– Meer bewustwording
– Meer contact met jezelf
– Beter en sneller herstel van oude kwalen

Indicaties:     
Bij zeer uiteenlopende fysieke klachten;
– Hoofdpijn of Migraine
– Duizeligheid/ evenwichtsproblemen
– Oorsuizingen
– Nekpijn
– Allergie
– R.S.I.
– Rugpijn
– Slaapproblemen
– Klachten na een whiplash
– Spijsverteringsklachten
– Bekkenproblemen, waaronder bekkeninstabiliteit, problemen met seksualiteit, incontinentie
– Moeheid
– Chronische pijn
– Verlichting van klachten bij mensen met ernstige aandoeningen, zoals bij mensen met hartproblemen, altzheimer, parkinson , ms, verstoorde hormoonhuishouding, schildklierproblemen,reuma, fybromyalgie

 Bij psychisch onwelbevinden:
– Depressiviteit
– Rusteloosheid
– Burn-out
– Rouwprocessen
– Trauma verwerking
– Doorbreken van patronen of niet los kunnen laten van emoties
– Concentratie problemen
– Relatie- of gedragsproblemen

Ondersteund bij:
– Bewustwordingsprocessen
– Individuele groei
– Inzicht krijgen in spirituele vraagstukken

Om deze therapie bij kinderen toe te passen ben ik helaas niet opgeleid. Ik heb de opleiding tot CranioSacraaltherapeut 1 gevolgd en afgerond bij het Upledger Instituut Nederland in 2011.